Ympäristö ja laatu - Janster Oy

ympäristöystävällisyys

Anodisointi Janster Oy käyttää eurooppalaista anodisointistandardia SFS-EN ISO 7599. Se asettaa vaatimuksia anodisille oksidikerroksille, sen laadulle, tiivistykselle ja ulkonäölle sekä suosituksia kerrosvahvuuksille. Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu standardin ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 mukaisiksi.

Pintakäsittelykylpyjä analysoidaan päivittäin kohteen tarpeen mukaan titraamalla, fotometrisesti sekä pH-mittauksin. Valmiiden tuotteiden laadunvarmistus tapahtuu pinnoitteenpaksuusmittauksin ja tiivistystestein standardien SFS-EN ISO 2360 ja SFS-EN ISO 2143 mukaisesti.

Lataa sertifikaatti    Download Certificate

Ympäristöystävällisyys

Anodisointi Janster Oy:n jätevedenkäsittelylaitteisto on uusittu vuonna 2005 vastaamaan tämän päivän tarpeita ja alittamaan viemäriin johdettavien jätevesien tiukat päästörajat.

Lähes kaikki anodisointilaitoksen jätteet menevät hyötykäyttöön. Jätevedenkäsittelylaitoksen sakka hyötykäytetään osana kaatopaikkarakenteita. Pakkausmateriaalit menevät energiajätteeksi ja raaka-aineeksi, toimisto- ja keräyspaperit uusiopaperiksi ja nikkelisakka sekä käytetyt telineaineet materiaalien uusioraaka-aineeksi. Vain hyvin pieni ja valikoitu osa jätteistä päätyy kaatopaikalle tai ongelmajätelaitokselle.

Asiakkaille toimitettavan pakkausmateriaalien hyötykäyttö on varmistettu kuulumalla RINKIin (Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy).

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot

Anodisointi Janster Oy

Koskelontie 17 A

02920 ESPOO

ESPOO

010 387 7100

info@janster.fi

Tavaran vastaanotto ma-pe kl 7-15

Kiinnostuitko? Tilaa väriviuhka tai jätä yhteystietosi muun asian merkeissä, otamme yhteyttä! 

Rekisteriseloste

>Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yritys             Anodisointi Janster Oy

Osoite           Koskelontie 17 A 02920 Espoo

Y-tunnus        2061370-1

Puhelin          010 387 7100

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin

3. Rekisterin nimi

www.janster.fi ja www.timgrei.fi – verkkopalvelun rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivustojen kautta tulleiden yhteydenottopyyntöjen käsittely

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottopyyntö-rekisteriin tallennetaan ainoastaan yhteydenottolomakkeella ilmoitetut tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, yritys ja puhelinnumero. Emme säilytä rekisterissämme vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan yhdenottopyyntölomakkeen kautta. Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan rekisteristä kuukausittain. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi aiemmin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

10. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 29 § nojalla rekisteröidyllä on vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Tietoja ei käytetä muuhun kuin henkilön lähettämän yhteydenottopyynnön hoitamiseen.